برگزار کنندگان
آمار کاربران و مقالات
تعداد کل کاربران کنفرانس : 641 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 477 مقاله

همایش نگار

کمیته علمی و هیات داوران

دکتر شهرام یزدانی
دکتر مهدی مقرنسی
دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی
دکتر اسماعیل شریفیان
دکتر محمدجواد پوروقار
دکتر حسن غرایاق زندی
دکتر محمدرضا رضائی پور
دکتر علی اصغر تباوار
دکتر رضا رضایی شیرازی
دکتر علی ثقه الاسلامی
دکتر محمدعلی سالیانه
دکتر مهران شاهین طبع
دکتر منصور سیاح
دکتر محسن شیرعلی
دکتر محمدرضا اسماعیلی
دکتر معصومه حسن پور
دکتر سعید صانعی
دکتر لیلی قربانی قهفرخی
دکتر گلناز ارباب
دکتر احمدرضا عسکری
دکتر حسن معصومی
دکتر احمد ترک فر
دکتر وحید ساری صراف
دکتر حمیدرضا سایبانی
دکتر حسن طالبیان
دکتر سیده عذرا میرکاظمی
دکتر سیدمحمدعلی میرحسینی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )