برگزار کنندگان
آمار کاربران و مقالات
تعداد کل کاربران کنفرانس : 641 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 477 مقاله

همایش نگار

محورهای همایش

محورهای اصلی همایش
 1. مدیریت تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 2. فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ورزشی
 3. حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
 4. بیومکانیک ورزشی
 5. رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
محورهای فرعی همایش
 1. مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 2. مدیریت رویدادهای ورزشی
 3. مدیریت راهبردی در ورزش
 4. مدیریت سازمان های ورزشی
 5. گردشگری ورزشی
 6. کارآفرینی ورزشی
 7. آموزش از راه دور در ورزش
 8. خصوصی سازی در ورزش
 9. بازاریابی ورزشی
 10. اقتصاد و نوآوری در ورزش
 11. ورزش همگانی
 12. ورزش بانوان
 13. ورزش های بومی-محلی
 14. رسانه و ورزش
 15. فرهنگ و ورزش
 16. استعدادیابی ورزشی
 17. ورزش های آبی و ساحلی
 18. فناوری و مهندسی در ورزش
 19. پزشکی ورزشی
 20. ورزش و اوقات فراغت
 21. جامعه شناسی ورزشی
 22. ورزش معلولین و جانبازان
 23. اخلاق در ورزش
 24. حقوق ورزشی
 25. تربیت بدنی و نیروهای مسلح
 26. و سایر موضوعات مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی
محور ویژه همایش
 1. اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در ورزش
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )